Reeglid

1. Jaagujahis saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud. Panuse tegemisega kinnitab mängija, et on vähemalt 18 aastat vana.

2. Kõik mängijad peavad olema registreeritud Jaagujahi foorumi kasutajaks. Põhjendust, miks see vajalik on, loe KKK alt.

3. Korraldajatel on õigus panuse vastuvõtmisest keelduda põhjendades seda foorumi privaatsõnumi või e-posti teel. Keeldutud panus tagastatakse panustajale ja sellest arvestatakse maha võimalikud pankadevahelised ülekandekulud.

4. Iga mängu puhul määravad korraldajad miinimumpanuse ja panustamise sammu. Kui näiteks miinimumpanus on 10€ ja panustamise samm 5€, siis saab panustada 10€, 15€, 20€ jne. aga mitte 11.50€ või 31.20€.

5. Üks mängija võib teha mitu panust. Sel juhul mängija panused summeeritakse.

6. Kui mängija on kogemata vale summa panustanud, on tal õigus nõuda panuse tagastamist ainult enne panustamise lõppu. Panus tagastatakse täies mahus, millest arvatakse maha võimalikud pankadevahelised ülekandekulud. See tähendab, et kui soovisid panustada 10€ ja kandsid kogemata üle 100€, siis saab nõuda ainult kogu 100€ tagastamist ning panustaja võib teha uue panuse korrektse summaga.

7. Korraldajad kontrollivad panuste laekumist vähemalt kord ööpäevas ja lisavad panused panustajate tabelisse. Kui panus ei ole nimekirjas või on vale summaga, peab mängija sellest viivitamatult korraldajaid teavitama.

8. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata mängijate arvu. Sellest teavitatakse mängijaid vastava mängu infos enne panuste kogumise algust.

9. Kui piletite ostmine mingil põhjusel ei õnnestu, annavad korraldajad sellest viivitamatult mängijatele teada. Sel juhul pakuvad korraldajad välja võimaliku(d) lahenduse(d), milleks on enamasti piletite ostmine järgmiseks loosimiseks, kuid igal mängijal on õigus nõuda panuse tagastamist kui korraldajate väljapakutud lahendus(ed) ei sobi. Kui mängija panuse tagastamist ei nõua, eeldavad korraldajad, et ta on väljapakutud lahendus(t)ega nõus.